جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 60
شماره 60 سال 15
تابستان 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ندارد

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مدیر مسئول :غلامعلي حداد عادل
سردبیر :احمد سميعي (گيلاني)
هیئت تحریریه :
محمدرضا تركي
غلامعلي حداد عادل
محمّد دبيرمقدّم
حسن رضائي باغ‌بيدي
احمد سميعي (گيلاني)
علي‌اشرف صادقي
كامران فاني
محمدرضا نصيري
شاپا :1025-0832
شاپا الکترونیکی :1025-0832

نمایه شده